rekrutacja...
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Pozostając na naszej stronie akceptujesz regulamin polityki prywatności.
Polityka Prywatności       ZAMKNIJ

Witamy w portalu rekrutacyjnym

Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

jeżeli szukasz szybkiego kontaktu to zadzwoń lub napisz do nas

Prosimy uczniów lub ich opiekunów o przesyłanie kopii dokumentów w formie elektronicznej (skan PDF) na adres mailowy szkoły - sekretariatgdansk@szkolagortata.pllub złożenia oryginału dokumentów w sekretariacie szkoły (ul. Kołobrzeska 75, 80-396 Gdańsk). Sekretariat będzie się kontaktować po zakończeniu rekrutacji w celu ustalenia terminu dostarczenia oryginałów dokumentów.
Informacje o bursach: kliknij tutaj

Nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku odbywa się poza Systemem Naboru Elektronicznego do Szkół Ponadpodstawowych.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:
 • akceptowanie przez rodziców statutu szkoły,
 • wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).
Dyscypliny sportowe:
 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;
 • Badminton;
 • Tenis stołowy;
 • Piłka nożna;
 • Rugby;
 • Szermierka;
 • Tenis ziemny.

zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku na rok szkolny 2023/2024
  Testy sprawnościowe do klasy o profilu rugby: Testy odbędą się w dniach: 4 i 11 maja na stadionie MKS Ogniwo Sopot, przy ulicy Jana z Kolna 18 w Sopocie.
  Dokumenty wymagane do procesu rekrutacji:
  • karta zgłoszenia SMS Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata
  Dokumenty wymagane po zakończeniu procesu rekrutacji:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub poświadczone kopie dokumentów należy dostarczyć w ciągu 5 dni od zakończenia roku szkolnego do sekretariatu SMS LO MG w Gdańsku)
  pobierz wszystkie dokumenty przejdź do kontaktu